Naar boven

Nieuws

Kennismaken met MTbook?

Risicogestuurd beheer & onderhoud medische technologie – samenwerking Logic Medical en MTbook

20 oktober 2016

Met MTbook heeft Zapphire een innovatie in de wereld van beheer & onderhoud van medische technologie geïntroduceerd. De visie achter MTbook is simpel: we willen ziekenhuizen en zorginstellingen helpen meer grip te krijgen op hun medische technologie. Dat doen we in de vorm van een digitaal en online data-, informatie- en kennisplatform. MTbook is tegelijkertijd een samenwerkplatform waarin ziekenhuizen en zorginstellingen onderling informatie over hun medische technologie kunnen uitwisselen. Zonder onze belangrijke partners Logic Medical en Ultimo was MTbook niet mogelijk geweest. In dit artikel gaan we dieper in op de samenwerking met onze contentpartner Logic Medical.

Overzicht van apparaten en door Logic Medical geleverde content in MTbook

Wat doet Logic Medical?

Logic Medical heeft zich in zijn historie ontwikkeld van een bedrijf dat voor ziekenhuizen en zorginstellingen medische apparaten onderhoudt naar een bredere uitvoerings- en adviesorganisatie. Aanvullend op de onderhoudswerkzaamheden adviseert het ziekenhuizen en zorginstellingen over hun onderhoudsstrategie en –beleid tot op productniveau. Totdat MTbook om de hoek kwam kijken, beschikte Logic Medical over zijn eigen databank met objectgegevens en andere kwaliteitsdata van alle medische apparaten die Logic Medical voor zijn klanten onderhoudt en beheert. MTbook heeft de rol van softwareontwikkeling en datadistributie overgenomen. Bij Logic Medical werken ongeveer 35 mensen in de buitendienst en 10 op kantoor.

Procesverbeteringen en kwaliteitsmanagement – RC-model

Logic Medical maakt flinke stappen op het gebied van procesverbeteringen en de professionalisering van zijn dienstverlening. En dat is goed nieuws voor MTbook, want de verdere ontwikkeling van risicoclassificatie van medische technologie, werkt direct door in het platform.

MTbook heeft de samenwerking met Logic Medical gezocht omdat het een succesvolle methode voor risicoclassificatie, risicomanagement en onderhoudsmanagement heeft ontwikkeld. Logic Medicals project- en kwaliteitsmanager Jeroen de Jong vertelt:

‘Na het afsluiten van het Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ heeft Logic Medical zich toegelegd op het continu verbeteren van zijn methode en van het RC-proces en –model.’  

De Jong houdt zich bezig met de verdere professionalisering en verbetering van de methode die inmiddels veel ziekenhuizen en zorginstellingen gebruiken.

De Jong licht toe:

‘We zijn bezig met de verdere verbetering van onze succesvolle methode. Onder andere met de verbetering en aanpassing van het proces dat wij gebruiken om individuele apparaten te classificeren. Maar we zoeken ook naar mogelijkheden om onderhoudsplannen te optimaliseren. Een speciaal RC-team richt zich op de verbetering van de risicoclassificatie van specifieke medische apparaten. De risicoclassificatie inclusief bepaling van het RC-getal voor een apparaat zijn de basis voor een onderhoudsplan voor dat apparaat of een groep apparaten.’

Totdat MTbook er was, verwerkte Logic Medical de objectgegevens in zijn eigen systeem. De Jong:

‘Zapphire heeft onze database met objectgegevens in MTbook geïncorporeerd. Wij beheren via MTbook nu de content en voegen in MTbook de objectgegevens van nieuwe aanvragen van onze klanten in. Dat stelt ons in staat om ons meer te focussen op onze corebusiness en toegevoegde waarde: ziekenhuizen en zorginstellingen helpen bij het onderhoud van hun medische apparatuur en adviseren over hun onderhoudsaanpak.’

Risicogestuurd onderhoud is vraaggestuurde ontwikkeling

Logic Medical helpt zijn klanten onder meer met behulp van MTbook bij de transitie van leveranciersgestuurd naar risicogestuurd onderhoud. Dat die transitie vooral voortkomt uit de wens van ziekenhuizen en zorginstellingen, blijkt onder andere uit een eerder gesprek dat wij voerden met de Treant Groep. De Jong bevestigt die wens:

‘Wij begeleiden steeds meer klanten bij die transitie. Daarom zijn ook wij bezig om ons bedrijf op die tendens in te richten en hebben dat in onze visie en ons risicomanagementmodel verwerkt. Daarbij speelt MTbook een belangrijke rol. MTbook helpt om alle informatie van objecten, inclusief de content van fabrikanten en leveranciers bij elkaar te brengen. Denk aan de objectsoort, de unieke objectomschrijving, technische documentatie, prijzen, checklists, gebruiksaanwijzingen, et cetera. MTbook biedt ons veel structuur om ons werk beter te doen.’

Risicoclassificatieproces – broninformatie MTbook

Ziekenhuizen en zorginstellingen gaan dus steeds meer richting risicogestuurd onderhoud van hun medische technologie. Daarom is Logic Medical in oktober 2015 begonnen met het verbeteren en verder structureren van zijn risicoclassificatieproces. De Jong over de aanpak:

‘Een inventarisatie van onze werkwijze heeft geleid tot een baseline en een workflowstructuur. In verschillende verdiepingsslagen hebben we verbeteringen in het proces aangebracht en alle taken en acties beschreven. Het eindproduct, een verbeterde handleiding voor risicoclassificatie, is bijna klaar.’

De inspanningen van Logic Medical zijn erop gericht dat de broninformatie in MTbook kwalitatief nog beter wordt. De verbetering van het proces moet uiteindelijk leiden tot betere onderhoudsplannen voor medische technologie en tot een optimale ondersteuning van risicogestuurd onderhoud. Dat zorgt bij ziekenhuizen en zorginstellingen vervolgens weer voor efficiënter onderhoud en lagere kosten.

Logic Medicals risicoclassificatiemodel

Het risicoclassificatieproces is gebaseerd op het RC-model van Logic Medical. Op de vraag of het RC-model aan actualisatie toe is, kan De Jong nu nog geen concreet antwoord geven.

‘Uiteraard is de volgende stap na afronding van onze procesoptimalisatie om het RC-model onder het vergrootglas te leggen. Eerst moet het proces staan als een huis. Daarna kunnen we de thermometer in het model steken. Daarvoor kunnen we MTbook gebruiken omdat het de mogelijkheid biedt actuele gebruiksinformatie te registreren en te delen. We kunnen dan ook gaan meten wat het effect is van verschillen in gebruiksintensiteit van hetzelfde apparaat op de storingsintervallen en –aantallen. Onderzoek van die gegevens kunnen we dan gebruiken voor de aanpassing van het RC-model. Wellicht leidt dat tot meer factoren (gebruiksomstandigheden en gebruiksintensiteit) die we in het model kunnen opnemen. Ik weet dat sommige ziekenhuizen al wel rekening houden met die verschillen in hun onderhoud, maar er is op dit moment landelijk nog onvoldoende zicht op de effecten van die factoren op storingen. Nu wordt onderhoud nog gepleegd met het apparaatdoel als uitgangspunt. Wij willen toe naar onderhoud op basis van gebruiksdoel.’

MTbook basis voor vooruitgang onderhoud medische technologie

De markt vraagt momenteel duidelijk om risicogestuurd onderhoud. Daar spelen Logic Medical en Zapphire met hun samenwerking in MTbook effectief op in. De voordelen en meerwaarde voor ziekenhuizen en zorginstellingen zijn groot. De Jong:

‘Maar ook voor Logic Medical heeft MTbook enorme voordelen. Tot voor kort moesten we veel onnodige handelingen uitvoeren. Dat zorgde voor veel verspilling in het proces. Het vernieuwde proces kunnen we met MTbook veel efficiënter uitvoeren.’

De Jong test momenteel de eerste versie van MTbook op basis van testscripts die hij zelf heeft geschreven.

‘Er staat nu een uitstekende basis van MTbook die we verder kunnen gaan uitbouwen.’

De Jong is enthousiast en prijst de samenwerking met Zapphire:

‘We vullen elkaar uitstekend aan. Dit is een echte kwaliteitsslag voor het onderhoud & beheer van medische technologie in Nederland!’

Aanjagers van revolutie onderhoud medische technologie

Het trio bedrijven dat aan de basis staat van MTbook (Zapphire, Logic Medical en Ultimo) is een aanjager van een revolutie in de medische wereld op het gebied van beheer & onderhoud van medische technologie. Risicogestuurd onderhoud met MTbook is niet alleen goed voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Lagere zorgkosten en beter georganiseerd onderhoud van medische apparatuur zijn ook goed nieuws voor de Nederlandse patiënt.

Meer weten over MTbook en zijn partners? Bezoek de website, abonneer u op onze nieuwsbrief of bel ons voor een vrijblijvende demo van MTbook.

 

Een bijdrage van Bas van Dijk